Kvalitet

Vi är fokuserade på att producera kvalitet i allt vi gör, från våra produkter till vår kommunikation, vår kundservice och våra processer. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2008.

ISO-certifikat

Vår kvalitetspolicy

Kvalitetsmål

Compotechs viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar samt vara en samarbetspartner med kunder och leverantörer.

  • Vi ska genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.
  • Vi ska kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
  • Vi ska skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.
  • Vår process skall ständigt förbättras genom mätbara kvalitetskrav och gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.
Planetväxel i genomskärning

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev